SMS-Gateway toimittaja vaihtuu

AssisDent-palvelun tuottamiseen käytettäviä alihankkijoita päivitetään uudella SMS-Gateway toimittajalla Link Mobility Oy:llä, joka tulee korvaamaan nykyisen TellusTalk AB:n. SMS-Gateway toimittajilta alihankitaan AssisDentin tekstiviestien välitykseen operaattoreille liittyvät välityspalvelut, jotka mahdollistavat tekstiviestien lähettämisen suoraan AssisDentista. Toimittajaa vaihdetaan uusien tekstiviestitoiminnallisuuksien mahdollistamiseksi AssisDentissa.

AssisDent-asiakkaalla on Tilaajana solmimamme tietosuojasopimuksen mukaisesti oikeus vastustaa tällaisia muutoksia alihankkijoihin, jotka käsittelevät Tilaajan henkilötietoja perustellusta syystä 15 päivän kuluessa tästä Entterin ilmoituksesta. Tilaajan tulee vastustaessaan osoittaa perustellun syyn olemassaolo, esimerkiksi että Alihankkijan suorittama Henkilötietojen käsittely aiheuttaa tietosuoja- ja/tai turvariskin Tilaajan Henkilötiedoille Tietosuoja-asetuksen 28 artiklan tarkoittamalla tavalla. Jos Sopijapuolet eivät kykene pääsemään yhteisymmärrykseen muutoksesta, on Sopijapuolella oikeus irtisanoa Sopimus ja tietosuojasopimusliite muutoksen voimaantuloon mennessä tai muun yhdessä sovitun ajan kuluessa.
 
Jos Alihankkija ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, Entteri on edelleen täysimääräisesti vastuussa Alihankkijan velvoitteiden suorittamisesta suhteessa Tilaajaan.

Mikko Haukilahti
Tietosuojavastaava, Entteri Oy
tietosuojavastaava@entteri.fi
puh. 040 676 6203