SMS-Gateway toimittajan alihankkijoissa muutoksia

AssisDent-palvelun SMS-Gateway toimittajan Link Mobility Oy:n, käyttämissä alihankkijoissa tapahtuu muutoksia: LINK Mobility AS (Norja) ja LINK Mobility Group AS (Norja) osallistuvat palveluntarjoajina ulkomaille lähetettävien tekstiviestien käsittelyyn.

Link Mobility Oy on velvoittanut kaikki uudet alikäsittelijät noudattamaan tietosuojavelvoitteita kuten on esitetty LINK Mobilityn ja Entterin välisessä henkilötietojen käsittelysopimuksessa ja tietosuojalainsäädännössä.

AssisDent-asiakkaalla on Tilaajana solmimamme tietosuojasopimuksen mukaisesti oikeus vastustaa tällaisia muutoksia alihankkijoihin (ja näiden alihankkijoihin), jotka käsittelevät Tilaajan henkilötietoja perustellusta syystä 15 päivän kuluessa tästä Entterin ilmoituksesta. Tilaajan tulee vastustaessaan osoittaa perustellun syyn olemassaolo, esimerkiksi että Alihankkijan suorittama Henkilötietojen käsittely aiheuttaa tietosuoja- ja/tai turvariskin Tilaajan Henkilötiedoille Tietosuoja-asetuksen 28 artiklan tarkoittamalla tavalla. Jos Sopijapuolet eivät kykene pääsemään yhteisymmärrykseen muutoksesta, on Sopijapuolella oikeus irtisanoa Sopimus ja tietosuojasopimusliite muutoksen voimaantuloon mennessä tai muun yhdessä sovitun ajan kuluessa.

Jos Alihankkija ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, Entteri on edelleen täysimääräisesti vastuussa Alihankkijan velvoitteiden suorittamisesta suhteessa Tilaajaan.

Mikko Haukilahti
Tietosuojavastaava, Entteri Oy
tietosuojavastaava@entteri.fi
puh. 040 676 6203